Werken vanuit je persoonlijke kracht

Portfolio & Tarieven 2016

Personal Coaching aanpak (3 fase plan)

Fase 1
Een drie-gesprek met coachee en leidinggevende, gevolgd door de intake met de coachee. Wanneer coachee en coach voor elkaar kiezen gaat het proces lopen. Een coaching contract zal worden opgemaakt waarin de coaching vraag centraal staat en wat gedurende het traject wordt gehanteerd als leidraad.

Fase 2
Een zestal coaching gesprekken zullen plaatsvinden. Deze gesprekken duren ieder 1 uur en vinden plaats om de twee weken op een locatie waar de coachee zich prettig voelt. De vertrouwensrelatie tussen coach en coachee is heel belangrijk en wordt te allen tijde gewaarborgd.

Fase 3
Na het beëindigen van de één-op-één sessies zal er weer een drie-gesprek plaatsvinden, evenals een eindgesprek met de coachee. Hierna volgt een eindrapportage, die door mij wordt verzorgd, waarin aandachtspunten gericht op de toekomst, voor coachee en leidinggevende. Gedurende het traject zal er geen informatie door de coach worden verstrekt aan de leidinggevende. De coachee bepaalt zelf in welke mate hij zijn leidinggevende wil informeren.

Tarieven 2016

Basistraject

  • Een voorgesprek (zgn. 3 gesprek: coachee, leidinggevende en coach)
  • Zes coaching sessies
  • Een nagesprek (zgn. 3 gesprek), een evaluatie gesprek met de coachee en eindrapportage..

Kosten: € 2.500,-

Middellang traject

  • Een voorgesprek (zgn. 3 gesprek: coachee, leidinggevende en coach)
  • 9-10 coaching sessies
  • Een nagesprek (zgn. 3 gesprek), een evaluatie gesprek met de coachee en eindrapportage.

Prijs op aanvraag

Lang traject

  • Een voorgesprek (zgn. 3 gesprek: coachee, leidinggevende en coach)
  • 14-15 coaching sessies
  • Een nagesprek (zgn. 3 gesprek), een evaluatie gesprek met de coachee en eindrapportage.

Prijs op aanvraag

Workshops coaching
Een workshop leent zich bij uitstek prima voor het vertrouwd worden met de voordelen en methodes van coaching. Reflectie op resultaten, leiderschap en coaching en organisatie invloed komen hierin aan de orde. Op verzoek wordt de workshop toegespitst op de specifieke organisatie of instelling.

Prijs op aanvraag

Gesprekken en groep/team sessies
Voor gesprekken welke worden gevoerd ter bepaling van mogelijke trajecten met coachee en of leidinggevende wordt € 190,00 per gesprek in rekening gebracht.

Mochten deze gesprekken resulteren in een traject worden deze kosten opgenomen in het traject tarief. Bij groep/team coaching sessies wordt € 30,00 per persoon per keer in rekening gebracht.

Voor gesprekken welke worden gevoerd ter bepaling van mogelijke trajecten met coachee en of leidinggevende wordt € 190,00 per gesprek in rekening gebracht. Mochten deze gesprekken resulteren in een traject worden deze kosten opgenomen in het traject tarief.

Training
Samenstelling van leertrajecten op maat. In-company of extern.

Prijs op aanvraag

Consultancy
Adviestrajecten op maat mogelijk.

Prijs op aanvraag

Betalingen
50% van het gekozen traject wordt bij het verlenen van de opdracht door leidinggevende en/of cliënt, in rekening gebracht. Na beëindiging van het traject zullen overige kosten worden gefactureerd.

Annuleren
Bij het verzetten of verhinderen van 48-24 uur voor de afspraak wordt 50% in rekening gebracht, binnen 24 uur 100%.

Reiskosten
Voor reiskosten geldt het tarief van € 0,22 per kilometer.

Algemene voorwaarden
Klik hier voor de Algemene Voorwaarden.

Alle genoemde tarieven zijn excl. 21% B.T.W.