Werken vanuit je persoonlijke kracht

Training & Consultancy

Kennisoverdracht door middel van het geven van training is jarenlang mijn passie en werk geweest. Pragmatisch, in o.a. een blended methode met E-training en in groepsverband. In het Nederlands en Engels. Inhoud o.a. leiderschap, communicatie en verkoop vaardigheden.
Bepalen van leerdoelen en vaardigheden in overleg met de opdrachtgever. Uitgangspunt een directe toepasbaarheid in de praktijk.

Zowel in de coaching als de consultancy staat het werk van de mens centraal, in een organisatie of een afdeling. Als coach focus ik mij op de wijze waarop het werk wordt gedaan, het HOE, als consultant wordt de inhoud van het werk en de toepasbaarheid in de organisatie onder de loep genomen, het WAT.